Web проект INNOVATION 2015       Web проект MASTER 2014
Власовець Віталій Михайлович

Власовець Віталій МихайловичДоктор технічних наук, професор каф.ТСРВ
ХНТУСГ ім П.Василенка
м.т.:(067) 936 79 24

Директор ННІ механотроніки і систем менеджменту

Фахівець в галузі матеріалознавства та web технологій (front-end & back-end development). Область наукових інтересів - агроінженерія, підвищення механічних властивостей матеріалів робочого шару виробів за рахунок комплексного впливу (модифікування, легування, термічної обробки) з їх оцінкою неруйнівним методом; Web технології

Персональна інформація

Дата народження
23 квітня, 1976
Адреса
45, Московський проспект
Харків
Україна
61050
Email
vlasovez@ukr.net
Телефон
(067) 936 79 24

Кар′єра

з 2017

Директор Навчально-наукового інституту механотроніки і систем менеджменту

з березня 2017 до сьогоднішнього дня

- директор Навчально-наукового інституту механотроніки і систем менеджменту;
- проведення експертиз Міністерства освіти і науки з напряму галузевого машинобудування; - член експертного кола Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України; - професор кафедри технологічних систем ремонтного виробництва;
- член редколегії міжнародних наукових журналів Польської академії наук «MOTROL», «Технічний сервіс агропромислового, лісового і транспортного комплексів», «ScienceRise» та Вісника ХНТУСГ ім. П.Василенка

2011 - 2017

Професор, Doctor of Science

з січня 2007 по 2017

- професор кафедри технологічних систем ремонтного виробництва;
- заступник директора з підготовки магістрів та наукової роботи ННІ ТС;
- керівник галузевої науково-дослідної лабораторії конкурентоспроможних ресурсо-зберігаючих технологій інноваційного розвитку АПК;
- вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 64.832.03 по захисту кандидатських дисертацій;
- член редколегії міжнародних наукових журналів Польської академії наук «MOTROL», «Технічний сервіс агропромислового, лісового і транспортного комплексів», «ScienceRise» та Вісника ХНТУСГ ім. П.Василенка

2007 - 2011

Професор, Doctor of Science

з січня 2007 по 2011

доктор технічних наук за спеціальністю 05.02.01 - матеріалознавство;
професор кафедри технологічних систем ремонтного виробництва;
переможець конкурсу "Вища школа Харківщини – кращі імена" у номінації молодий науковець

2003 - 2007

Доцент

з вересня 2003 по 2007

доцент кафедри ремонту машин ННІ ТС;
почесне звання “Відмінник освіти України” за активну участь у організації при проведенні Всеукраїнських студентських олімпіад та конференцій

2002 - 2003

Старший викладач

з вересня 2002 по 2003

старший викладач кафедри ремонту машин ННІ ТС;
Лауреат Премії Президента України для молодих вчених за наукові розробки зі створення нового обладнання, технологій та матеріалів для відновлення деталей сільськогосподарської техніки

2001 - 2002

Асистент

з вересня 2001 по 2002

асистент кафедри ремонту машин факультета технічного сервісу ХНТУСГ ім.П.Василенка;
кандидат технічних наук зі спеціальності 05.02.01 - матеріалознавство;

іменний стипендіат ім. О.Н. Соколовського Харківської облдержадміністрації за наукову розробку з підвищення експлуатаційних властивостей сталевих та чавунних деталей нанесенням покриття методом електродугової металізації

Освіта

2013-2014

Додаткова освіта NT Scool (Москва)

з 2013 по 2014

Дистанційне навчання NT Scool (Москва) сертифікати:
   "Професійна Web-розробка Content management system";
   "Професійна Web-розробка Content management system PRO + SEO";
   "Web - маркетинг. SEO"

2012-2013

ШП (Москва)

з 2012 по 2013

Дистанційне навчання ШП (Москва):
   "HTML5 и CSS3. Сучасні засоби Web-розробки" (Modernizr, Boilerplate,Twitter Bootstrap);
   "Javascript. Інтерактивні Web-додатки" (AJAX,JSON, JQuery та JQuery UI);
   "PHP. Рівні 1-2. Професійна Web-розробка" (MVC и ООП, PDO, MySQLi)

2011-2012

"Квантор", НТУ "ХПІ"

з 2011 по 2012

навчання "Квантор":
   "Розробка статичних сайтів за допомогою технологій HTML та CSS";
навчання НТУ "ХПІ":
   "CMS Wordpress";
навчання РЦНІТ:
   "Основи С#"

2007 - 2009

Докторантура

з 1998 по 2001

докторантура в ХНТУСГ ім.П.Василенка

1998 - 2000

Аспірантура

з 1998 по 2001

аспірантура в ХНТУСГ ім.П.Василенка;
голова ради молодих вчених та фахівців ХНТУСГ;
голова контрольно-ревізійної комісії ради молодих науковців м.Харкова;
стажування у Великобританії 1999-2000

1993 - 1998

ХНТУСГ ім.П.Василенка

з 1993 по 1998

дипломи з відзнакою:
- спеціаліста (інженер-механік),
- магістра по експлуатації та ремонту сільськогосподарської техніки,
- магістра філософії людського спілкування(менеджмент);
голова студентської ради університету;
стипендіат Президента України на протязі 1996–1998;
дворічна школа іноземних мов 1995–1996, неодноразовий переможець олімпіад з німецької мови.

Професійний досвід

Досвід виконання комплексу наукових досліджень та розробки:

- параметрів неруйнівного контролю механічних та експлуатаційних властивостей матеріалів та виробів;
- заходів для підвищення рівня властивостей робочого шару виробів зі сталей та чавунів за рахунок управління структурно-фазовими перетвореннями матеріалів у процесі їх виробництва та термічної обробки;
- моделювання та оптимізації технологічних процесів та структуроутворення матеріалів;
- методів поверхневої обробки та відновлення виробів формування покриттів з заданим комплексом властивостей;
- підвищення надійності та збільшення термінів експлуатації техніки шляхом проведення ремонтно-відновлювальних (реноваційних) робіт з використанням нових прогресивних технологій.

Досвід створення Web контенту з використанням технологій:

HTML/CSS:
HTML5 CSS3 LESS Modernizr Boilerplate Twitter Bootstrap
JavaScript:
Native JavaScript jQuery JQuery UI AJAX JSON
PHP5:
MVC OOP PDO MySQLi Modern CMS Wordpress
SEO:
SEM Web Analytics

Організаційний досвід:

- адміністративно-управлінська робота з керування 7 магістерськими програмами (70-150 магістрантів);
- проведення Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій, в тому числі у on-line форматі;
- створення та ефективне управління студентською молодіжною організацією;
- організація роботи спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 05.02.01 - матеріалознавство, 05.02.04 - тертя та зношування в машинах, 05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту.